Persatuan Penerbit Buku Malaysia (MABOPA) ditubuhkan dengan rasminya pada 14 Januari 1969 untuk menjaga kepentingan penerbit berdaftar. Kebanyakkan ahli persatuan adalah aktif dan menerbitkan pelbagai jenis produk seperti buku teks, buku ulangkaji, buku kerja, ensiklopedia, bacaan, majalah dan juga produk multimedia.

Berita

Artikel

Aktiviti

Pameran Buku