Activities

Mesyuarat Agung Tahunan MABOPA ke-46

28.04.15 (9.00 pagi ) at Pacific Ballroom A, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur.

NOTIS MESYUARAT


Mesyuarat Agung Tahunan ke-46 akan diadakan pada hari Isnin, 27 April 2015, jam 9.00 pagi di Ballroom A, Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur.

Agenda Mesyuarat :

1. Ucapan dari Presiden.
2. Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-45.
3. Hal-hal Berbangkit.
4. Laporan Jawatankuasa Eksekutif 2014/ 2015.
5. Pengesahan Penyata Kewangan Tahunan Berakhir 31 Disember 2014.
6. Cadangan Usul.
7. Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif 2015/2017
a. Presiden - 1 pencalonan
b. Timbalan Presiden - 1 pencalonan
c. Naib Presiden - 2 pencalonan
d. Setiausaha Kehormat - 1 pencalonan
e. Bendahari Kehormat - 1 pencalonan
f. Ahli Eksekutif - 7 pencalonan

8. Pelantikan Juruaudit Dalaman (Internal Auditor) Untuk Tahun 2015
9. Pelantikan Juruaudit Luar (External Auditor) Untuk Tahun 2015
10. Hal-hal lain

Sarapan pagi akan disediakan bermula dari jam 8.30 pagi dan makan tengahari juga akan disediakan selepas mesyuarat tersebut.


Arief Hakim Sani Rahmat
Setiausaha Kehormat
20 April 2015