Activities

Taklimat Permohonan ISBN dan E-ISBN

22.11.13 (10.00 pagi - 1.00 petang) at Pejabat MABOPA

Taklimat ini disampaikan oleh Bahagian Pusat Bibliografi Negara, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).

Objektif

 Memberi pendedahan tentang kepentingan dan prosedur permohonan ISBN dan E-ISBN

 Memberi penerangan berkenaan Cataloging in Publication (CIP)

 Memberi penerangan berkenaan Akta 331 penyerahan bahan perpustakaan 1986


Kandungan Ceramah

 Perkhidmatan kepada penerbit (ISBN/ISSN/PDP) oleh Puan Wan Nur Azwa binti Wan Asik dan Puan Nor Hidayah binti Othman

 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan (Akta 331)