Activities

Taklimat Dan Mesyuarat Meja Bulat: Pendigitalan Buku Teks Frogs VLE Dalam Sistem 1BistariNet.

30.10.12 (10.00 pagi) at Bilik Mesyuarat, MABOPA.

Taklimat oleh Pejabat Pengurusan Program (PMO Inisiatif ICT), Kementerian Pelajaran Malaysia.