Activities

Mesyuarat Pembekalan Buku Teks Untuk Kegunaan 2012 ke Seluruh Malaysia

01.11.11 (10 am) at MABOPA Office, Dataran Prima, Petaling Jaya, Selangor

Mesyuarat ini bertujuan untuk mengemukakan satu surat rayuan secara kolektif kepada Bahagian Buku Teks untuk memberi satu tarikh yang lebih menasabah dalam melengkapkan penghantaran buku teks kegunaan 2012 ke sekolah-sekolah di seluruh Malaysia.