Activities

Mesyuarat MABOPA Berkenaan Teks Al-Quran

15.09.11 (10.30 am - 12 noon) at MABOPA Office, Dataran Prima, Petaling Jaya, Selangor

Mesyuarat ini diadakan untuk menetapkan pendirian persatuan dalam isu hologram yang akan diguna pakai untuk mengawal ketulenan teks al-Quran. Oleh itu, Persatuan perlu mengutarakan kelemahan ataupun kelebihan penggunaan hologram ini dari perspektif industri kepada Pengarah, Bahagian Kawalan Teks Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri.