Pesta Buku

Abu Dhabi International Book Fair

02.03.10 di Abu Dhabi, UAE