Artikel

Trend Dalam Penerbitan Buku di Malaysia

Ditulis pada 06.02.07

Salah satu perkembangan terkini dalam industri penerbitan Malaysia, adalah semakan semula Polisi Buku Kebangsaan.

Muat turun fail

Maklum balas

Name:

Email:

URL:

Remember my personal information