Portfolio

 

                                                                                                                                                           

No

 

Portfolio Name / Nama Portfolio

 

List of Committee / Senarai AJK Kecil

 

Programme & Activity List / Senarai Program   & Aktiviti

 

1

 

CSR & Social, Unification / Tanggungjawab Sosial   Korporat, Perpaduan

 

       I.         Koh   Yok Hwa, Gemilang Publishing Sdn

 

      II.         Jailani   Abdul Rahman, Darul Tenggara (M) Sdn Bhd

 

     III.         Annuar,  ISQ Publishing Sdn Bhd

 

     IV.         Joshua Hoe Chen Ming, Penerbitan Nadi   Ilmu Sdn Bhd

 

      V.         Raymond Yeo Chin Hean, Kualiti Books   Sdn Bhd

 

     VI.         Y. Sahadevan, Uma Publications

 

 

❏     Mengkaji gabungan antara dua   persatuan. /

 

2

 

Government Relations / Hubungan Kerajaan

 

 

       I.         Y. Sahadevan, Uma Publications

 

      II.         Arief Hakim Sani, PTS Media Group Sdn   Bhd

 

     III.         Haji Sahari Jantan, ISQ Publishing Sdn Bhd

 

     IV.         Koh   Yok Hwa, Gemilang Publishing Sdn

 

 

Agensi Terlibat:-

       I.         PNM

 

      II.         BBT

 

     III.         BTP

 

     IV.         Kemas

 

      V.         Matrade  

 

     VI.         dan   lain- lain.

 

Objektif:-

❏     Mewujudkan perhubungan mesra antara   agensi kerajaan dengan MABOPA.

❏     Mengadakan majlis dialog untuk   menambahbaikan perhubungan serta membantu menyelesaikan isu dan masalah yang   ditumbulkan semasa ke semasa dalam industri buku.

 

Aktiviti:-

❏     Menjemput Pengarah dan Pegawai Kanan   agensi kerajaan memberi input dalam bentuk Seminar/Forum /Bengkel/Dialog ke   arah menambahbaikan industri buku.

❏     Mengadakan mesyuarat / dialog/Hi-Tea   untuk mengeratkan perhubungan antara agensi kerajaan dan MABOPA.

❏     Menghantar kad ucapan (Perayaan   & Hari Kelahiran) kepada Pengarah dan Pegawai Kanan Kerajaan bagi pihak   MABOPA.

 

Jadual:-

❏     Oktober 2015.

❏     Januari 2016.

❏     Ogos 2016.

 

3

 

 

Book Fairs / Pesta Buku

 

       I.         Amir   Muhammad, Buku Fixi

 

      II.         Muhammad Aisamuddin bin Md Asri, Lejen   Press

 

     III.         Syazrul Aqram Iman, Terfaktab Media

 

     IV.         Nurul Asyikin Bin Abd Hamid, Selut   Press

 

 

❏     Pesta jualan buku setiap 2 (dua)  bulan.

 

❏     Gabungan dengan Kota Buku atau   lokasi atau pihak lain.

 

4

 

eBook & eCommerce / e-buku & e-dagang

 

       I.         Rachel   Poon, Evergreen Publishers Sdn Bhd

 

      II.         Syamil   Fahim Mohd Fahim, Grup Majalah Karangkraf

 

     III.         Arief Hakim Sani, PTS Media Group Sdn   Bhd

 

 

❏     eBook & eCommerce training once   a month to MABOPA members.

 

5

 

BACA World

 

       I.         Syamil   Fahim Mohd Fahim, Grup Majalah Karangkraf

 

      II.         Rachel   Poon, Evergreen Publishers Sdn Bhd

 

     III.         Sheikh Faisal Sheikh Mansor, Shakespot   Sdn Bhd

 

 

❏     BACA World 2016

 

6

 

MOE

 

       I.         Sum   Lih Kang, Penerbitan Pelangi Sdn Bhd

 

 

 

7

 

Government Contract / Kontrak Kerajaan

 

       I.         Rozida   bt Hj Ismail, Cerdik Publications Sdn Bhd

 

 

 

 

8

 

IP & Licensing / Harta Intelek & Perlesenan

-       KLTCC

-       CMO

 

 

       I.         Sheikh Faisal Sheikh Mansor, Shakespot   Sdn Bhd

 

       I.         Haji Che Mazlan Haji Saad, Al-Ameen   Serve Holdings Sdn Bhd

 

 

 

9

 

BB1M & GST / BB1M & CBP

 

       I.         Arief Hakim Sani, PTS Media Group Sdn   Bhd

 

 

 

10

 

International Relations / Hubungan Antarabangsa

 

       I.         Raymond Yeo Chin Hean, Kualiti Books   Sdn Bhd

 

 

 

11

 

Tabung Buku, Tax Break / Tabung Buku, Pelepasan Cukai

 

       I.         Haji Che Mazlan Haji Saad, Al-Ameen   Serve Holdings Sdn Bhd

 

 

 

12

 

Financial & Office Management / Kewangan &  Pengurusan Pejabat

 

       I.         Kow   Ching Chuan, Syarikat Cultural Supplies Sdn Bhd